facebook-Brorman

Rättsområden

Migrationsrätt

Målsägandebiträde

Socialrätt

Tvångsvård

Juristbyrån Brorman är en allmänpraktiserande byrå och nedan finner du vilka rättsområden vi täcker.

 

 

Affärsjuridik

Arbetsrätt

Arvsrätt

Familjerätt

Fastighetsrätt

- Bostadsrättsjuridik

- Hyresrätt

 

Affärsjuridik

Affärsjuridiken är ett viktigt verktyg för att som företagare komma vidare i tvister eller vid förhandlingar. Vi hjälper dig och har alltid ditt och ditt företags bästa i fokus.

Arbetsrätt

Vi konsulterar både arbetsgivare och arbetstagare i arbetet mot ett bättre och tryggare arbetsklimat. Vare sig det gäller dina anställdas arbetsförhållanden, konflikter med facket, expansion eller andra frågor så har vi kompetensen. Detsamma gäller om du som arbetstagare känner dig orättvist behandlad eller har allmänna frågor om din arbetssituation.

Arvsrätt

När någon närstående gått bort är sorgearbetet det viktiga. Låt oss ta hand om de juridiska delarna med bouppteckning och arvskifte. Vi hjälper även gärna till med att skriva testamente - både för din egen del eller om du och din partner vill ha ett gemensamt testamente.

Familjerätt

Även i en familj finns det både rättigheter och skyldigheter. Att komma fram till gemensamma lösningar gällande barn, boende, ekonomi och andra spörsmål kan ibland vara svårt, även i familjer med goda relationer. Vårt mål är att samarbeta och nå resultat där båda parter är nöjda, och vi utför alltid vårt arbete med barnets bästa i fokus.

Fastighetsrätt

Vid funderingar kring fastigheter, framförallt bildande, överlåtelser eller upplåtelser kan vi bistå med juridisk rådgivning.

Bostadsrättsjuridik

Att ha en bostadsrätt kan ibland vålla problem och framkalla en del frågetecken, bland annat avseende andrahandsuthyrning och vissa rättigheter. Vid frågor är ni välkomna att kontakta någon av våra jurister. Ibland finns det även problem inom bostadsrättsföreningen. Det kan vara i form av oegentligheter inom styrelsen eller att någon medlem inte sköter sig. Vi hjälper er gärna både kortsiktigt och långsiktigt och vi arbetar även proaktivt för att förhindra framtida tvister.

Hyresrätt

Vi hjälper er gärna med frågor om andrahandsuthyrning, problem med hyresgäster eller andra angelägenheter.

Migrationsrätt

Om du eller någon du känner vill komma till Sverige för att leva, studera, jobba eller läsa och inte vet hur ni ska gå tillväga får ni gärna kontakta oss. Vi är specialister på frågor om medborgarskap och anhöriginvandring. Vi ger även juridisk vägledning i andra migrationsrättsliga frågor.

Målsägandebiträde

Ett målsägandebiträdet tar tillvara på dina intressen som brottsoffer och kan till exempel föra din skadeståndstalan i brottmålet om inte åklagaren gör det. Målsägandebiträdet får betalt av staten och kostar ingenting för dig. Du få ett målsägandebiträde om du är brottsoffer (målsägande) och har blivit utsatt för ett brott som kan ge fängelse för den som begått brottet.

Socialrätt

Vid funderingar angående barn- och ungdomsvård, socialförsäkringsrätt, allmän hälso- och sjukvårdslagstiftning eller annan sekretesslagstiftning är ni välkomna att kontakta oss.

Tvångsvård

Tvångsvård är vårdomhändertagande som sker oavsett den vårdades vilja. Det kan vara svårt att känna sig hörd och ibland känns det som att sådana ingripande åtgärder är ett sista och enda alternativ. Kontakta oss så hjälper vi er.

Copyright © All Rights Reserved Jurisbyrån Brorman 2016